Historia

   Treningi Karate rozpoczęły się w Wadowicach ponad 40 lat temu . Karate w Wadowicach zaszczepił Bogdan Czapla . który po powrocie z Bielska Białej gdzie wcześniej trenował styl Kyokushinkai założył pierwszą sekcję przy Ognisku TKKF „ Leskowiec „ . Następnie sekcja ta została przekształcona na samodzielne Ognisko TKKF „ZEN „/1978 r./  . Prezesem Ogniska TKKF „ZEN” został pan Zbigniew Nowosielecki a Bogdan Czapla był instruktorem prowadzącym . Z grupy trenujących wówczas zawodników po kilku latach treningów wyłoniło się kilku uzdolnionych karateka , którzy tworzyli pierwszą kadrę instruktorską . Byli to : Zbigniew Piątek , Sławomir Matuszczak , Jacek Kasperek , Adam Jarosz i Marek Książek .

 Początkowo przez kilkanaście lat trenowano styl Kyokushinkai . Przedstawicielem w Polsce Światowej Organizacji Kyokushinkai Karate był Shihan Andrzej Drewniak / Kraków / . Dzięki bliskości głównej siedziby w Krakowie , nasi instruktorzy mieli możliwość stałego i częstego uczestniczenia w szkoleniach pod kierunkiem Shihan Andrzeja Drewniaka , co pozwoliło na szybkie osiągnięcie dobrego poziomu wyszkolenia i zdobywania kolejnych stopni wtajemniczenia Kyokushin .

   Organizowano w Wadowicach wiele zawodów w tym coroczny turniej „ Puchar Beskidów „ , który gromadził najlepszych zawodników Kyokushin Karate i cieszył się wielką renomą w środowisku polskich karateka .

   Pragnąc poszerzyć program szkolenia głównie o samoobronę , w wyniku nowo nawiązanych kontaktów i szkoleń z innymi organizacjami głównie w Austrii i na Węgrzech Sensei Bogdan Czapla przekształcił Ognisko TKKF w Wadowicki Klub Karate i przystąpiono do nowej organizacji International Okinawan Martial Arts Union Juko Kai / 1990 r. / Nastąpił nowy , niezwykle intensywny okres szkolenia z samoobrony głównie na Węgrzech , w Rosji oraz podczas międzynarodowych zgrupowań szkoleniowych w Krakowie , Bielsku Białej i w Wadowicach . Szkolenia prowadzili najlepsi praktycy walki wręcz wywodzący się z wojskowych oddziałów specjalnych . W tym okresie czasu do grona instruktorów Wadowickiego Klubu Karate dołącza Marek Kruszecki .

   W 1993 roku organizacja Juko Kai zaprzestaje swoją działalność w Europie . Sensei Bogdan Czapla wyjeżdża do USA i tam kontynuuje treningi po okiem Shihan Edwarda Badianga , twórcy stylu Seitedo . W 1994 roku Shihan Edward Badiang przybywa do Polski i prowadzi cykl szkoleń w Wadowicach i w Warszawie . Od tego czasu dla naszych karateka rozpoczyna się nowy rozdział szkoleń w ramach International Seitedo Karate Organization . Do grona instruktorów dołączają : Roman Kruszecki , Mirosław Banaś , Jacek Spisak i Robert Lach .którzy wcześniej trenowali Kyokushin w Wadowickim Klubie Karate . Seitedo – kontaktowy i dynamiczny styl karate pozwolił na wyszkolenie znakomitych zawodników , którzy zdobywali najwyższe lokaty na wielu turniejach międzynarodowych niemal we wszystkich krajach Europy od Holandii aż po Rosję i od Danii aż po Węgry . Nie zabrakło też medali na Mistrzostwach Azji w Indiach. Na organizowane przez nas turnieje przyjeżdżali najlepsi zawodnicy z całej Europy oraz z tak egzotycznych dla nas państw jak Iran, Egipt , Indie czy Nepal .

   Rozwój polega na ciągłym poszukiwaniu nowych wartości , stawiania przed sobą nowych wyzwań w przeciwnym razie następuje stagnacja , zatrzymanie rozwoju i w efekcie cofanie się . Style karate , które praktykowaliśmy wcześniej nastawione były głównie na aspekt fizyczny – poprawna technika , skuteczność w walce , wyczyn sportowy , medale , medale , medale .

   Ale znaleźliśmy organizację Karate , która poza sferą fizyczną na pierwszym miejscu stawia rozwój duchowy , rozwój osobowości i jest dostępna nie tylko dla sprawnej fizycznie młodzieży łaknącej złotych medali ale także dla wszystkich tych , którzy po przez trening fizyczny , medytacje i kultywowanie wartości duchowych mogą rozwijać się wszechstronnie . Tą organizacją jest SEIDO KARATE .

2005 rok – Shihan Bogdan Czapla przebywa na szkoleniu w USA w centralnych Honbu Seido .

2006 r. – Twórca Seido Kaicho Tadashi Nakamura – ostatni z największych Mistrzów i praktyków Karate przybywa do Polski  .

Od tego czasu następuje nowy rozdział w praktyce Karate SEIDO – stylu innego od znanych wcześniej w Polsce. Przyjeżdżają do nas instruktorzy Seido z całego świata by prowadzić szkolenia. My również bierzemy udział w wielu międzynarodowych zgrupowaniach w Europie i na świecie.